ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγής του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.pamall.gr  

Ο παρών ιστότοπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «PAMALL P.C.» με έδρα την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως 120 στην Δάφνη - ΤΚ 17237-ΑΘΗΝΑ ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: info@pamall.gr (εφεξής «ο προμηθευτής»). 

Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρούμενης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

Ισχύς των Γενικών Ορών Χρήσης & Συναλλαγής

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης & Συναλλαγής ισχύουν για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής και για κάθε συναλλαγή μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη/ χρήστη για την αγοραπωλησία των προϊόντων που προσφέρει ο προμηθευτής προς αγορά στην ιστοσελίδα αυτή, που αποτελούν αποκλειστικά αγορές από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού μέσου και συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτού.

Οι Γενικοί Όροι Χρήσεως & Συναλλαγής ισχύουν στην εκάστοτε έκδοση που βρίσκεται εν ισχύ κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών του παρόντος μονομερώς. Οι τροποποιήσεις των παρόντων όρων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή. Όλες οι διατάξεις που τροποποιούνται θα τεθούν αυτομάτως σε ισχύ μετά από την ανάρτησή τους στην εν λόγω ιστοσελίδα. 

Για οιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση ή τυχόν παράπονο παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@pamall.gr. Αφού εξετασθεί η ερώτηση ή το παράπονο σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Ο επισκέπτης που χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με  τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τις δυνατότητες λιανικής και χονδρικής πώλησης καθημερινά και όλο το 24ωρο. 
Ευθύνη του προμηθευτή

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το κατάστημα ελέγχει τα προϊόντα που διαθέτει στους πελάτες του για τυχόν ελαττώματα ή κακή ποιότητα. Όλα τα προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστέψει το προϊόν και να ζητήσει την αντικατάστασή του ή την επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε.

Ευθύνη του χρήστη/ πελάτη

Ο χρήστης/ πελάτης της ιστοσελίδας δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση μέσα του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χρήστης/ πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του λογαριασμού χρήστη του από άλλα πρόσωπα (μεταξύ αυτών και προσώπων που διαμένουν με αυτόν). Ο χρήστης/ πελάτης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου η οποία γίνεται από ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό ή το όνομά του.

Ο χρήστης/ πελάτης  των σελίδων και των υπηρεσιών του προμηθευτή παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή με τον προμηθευτή. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ακόμη και μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη/ πελάτη  αποδοχή των όρων αυτών. 

Ο επισκέπτης των σελίδων και ο χρήστης/ πελάτης των υπηρεσιών του προμηθευτή αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Παραγγελίες

Η παρουσίαση των προϊόντων του προμηθευτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί νόμιμη δεσμευτική πρόταση σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 185 επ. Α.Κ., αλλά παρουσίαση καταλόγου προϊόντων σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας απευθύνεται σε ενηλίκους άνω των 18 ετών, ικανούς για δικαιοπραξία.

Για να εκτελέσετε τις παραγγελίες σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αρκεί απλά να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες μας και να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, να τα προσθέσετε στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών με την ένδειξη «άμεση αγορά» και τέλος, να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία, την διεύθυνση παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.

Συγκεκριμένα: Από την ενότητα προϊόντα επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν με τις αντίστοιχες ποσότητες. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο «ηλεκτρονικό καλάθι αγορών» που βρίσκεται στο δεξί μέρος κάθε παρουσίασης προϊόντος με την ένδειξη "άμεση αγορά" για να προσθέσετε τα προϊόντα σας στο καλάθι αγορών σας. Αφού έχετε τελειώσει με την επιλογή των προϊόντων σας, για να ολοκληρώσετε την παραγγελία, κάνετε κλικ στην επιλογή "ολοκλήρωση" κάτω και δεξιά από το καλάθι αγορών.

Το σύστημα θα σας ζητήσει να κάνετε εγγραφή και να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και την διεύθυνση αποστολής καθώς επίσης και σχόλια ή σημειώσεις που σχετίζονται με την παραγγελία σας. Απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων σας σε συγκεκριμένα πεδία. Τα πεδία αυτά έχουν σήμανση με αστερίσκο * και επίσης υποδεικνύονται με τη σημείωση "Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά". Έτσι, θα γνωρίζετε άμεσα ποια πεδία είναι υποχρεωτικά και ποια προαιρετικά. Η συμπλήρωση των προαιρετικών πεδίων μας βοηθά να σχεδιάζουμε καλύτερα την προσωπική σας εξυπηρέτηση. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το e-mail και το password σας και να αλλάξετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις σας.

Τέλος, υπάρχει η επιλογή έκδοσης τιμολογίου για τυχόν χονδρικές πωλήσεις.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη και την αποστολή της βεβαίωσης και αποδοχής της παραγγελίας από τον προμηθευτή στον πελάτη, που πραγματοποιείται αυτομάτως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση - e-mail του πελάτη, πραγματοποιείται η σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. 

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον πελάτη αποτελεί δεσμευτική παραγγελία των επιλεγμένων προϊόντων στο καλάθι αγορών, εφόσον ο πελάτης με ένα κλικ δέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγής και επιβεβαιώνει ότι έλαβε γνώση των δικαιωμάτων υπαναχώρησής του.    

Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή αριθμητικά λάθη στην αυτοματοποιημένη βεβαίωση παραγγελίας.

Ο προμηθευτής θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής μη διαθεσιμότητας ορισμένων προϊόντων .

Τιμές και Πληρωμή 

Οι αναφερόμενες τιμές στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. όπως ισχύει.

Ο πελάτης πληρώνει τα προϊόντα της παραγγελίας του με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας του στην διεύθυνση που έχει δηλώσει. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υπηρεσία της αντικαταβολής. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ο πελάτης να πληρώσει και με Paypal.


Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας κυμαίνονται ανάλογα με το προϊόν.

Η αποστολή των προϊόντων θα γίνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε 5 εργάσιμες ημέρες για την επαρχία με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα.

Η αποστολή γίνεται από τους συνεργαζόμενους ταχυμεταφορείς (courier) στην διεύθυνση που θα δηλώσει ο πελάτης κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. 

Ο προμηθευτής δικαιούται να αποστείλει και να τιμολογήσει την παραγγελία τμηματικά. Σε μια τέτοια περίπτωση τα επιπλέον έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή και ο προμηθευτής θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη.

Ο προμηθευτής ενημερώνει τον καταναλωτή σε περίπτωση καθυστέρησης της αποστολής της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της παραγγελίας.
   
Σε περίπτωση ιδιαίτερα ογκωδών προϊόντων ή προϊόντων με αυξημένο βάρος, επιφυλάσσεται στον προμηθευτή το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα έξοδα αποστολής αναλόγως. 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της τιμολόγησης.

Ακύρωση παραγγελίας

Η παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας μπορεί να ακυρωθεί - εφόσον δεν έχει ήδη αποσταλεί - με επικοινωνία σας μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου ή ακυρώνοντας την παραγγελία μέσα από την προεπισκόπηση της παραγγελίας σας. Σε αυτή την περίπτωση θα προβούνε σε διαγραφή της παραγγελίας σας.

Αποποίηση Ευθυνών

Η εταιρεία μας δημιούργησε την συγκεκριμένη ιστοσελίδα με σκοπό να δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος του προμηθευτή «www.pamall.gr» και να έχει την δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο προμηθευτής κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζεται στον συγκεκριμένο χώρο. ΠαρΆ όλα αυτά σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για την απόλυτη ακρίβεια των στοιχείων και ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία προκύψει από τη χρήση της λανθασμένης πληροφορίας.

Εγγύηση

Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων των προϊόντων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
 
Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής του Πελάτη

Για αγορές από απόσταση σε περίπτωση λιανικών πωλήσεων ο πελάτης καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την παραλαβή του προϊόντος.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία, η οποία πρέπει να είναι άθικτη και τα αντικείμενα να είναι αχρησιμοποίητα. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία του αποστολέα και από την απόδειξη αγοράς. 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο  πελάτης για την αξία του προϊόντος/ των προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μέσω τραπεζικού εμβάσματος. 

Εάν ο πελάτης επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως στον προμηθευτή.

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές σε είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και σε είδη πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως CD, DVD και βιντεοκασέτες, εκτός εάν η αρχική τους συσκευασία ασφαλείας είναι άθικτη. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες για τις επιστροφές, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, με λύπη μας, δεν θα κάνουμε δεκτή την επιστροφή σας. Θα σας επιστρέψουμε το προϊόν χωρίς καμία άλλη υποχρέωση απέναντί σας. 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του προμηθευτή και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον ιστότοπο, υπό τον όρο ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.


Περιορισμός ευθύνης προμηθευτή

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο χρήστης/ πελάτης και γενικώς ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχονται "όπως έχει" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο προμηθευτής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο προμηθευτής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο προμηθευτής δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπός του ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση του χρήστη/ πελάτη, παρέχονται στον χρήστη/ πελάτη χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο προμηθευτής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης/ πελάτης και σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής.


"Δεσμοί" (links) προς άλλους ιστοσελίδες

Ο προμηθευτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών ανακοινώσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στον υπεύθυνο του αντίστοιχου ιστοτόπου, ο οποίος και φέρει την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών του. Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 


Newsletter - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters (Ενημερωτικά Δελτία) τα οποία ο χρήστης/ πελάτης των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος του προμηθευτή λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του προμηθευτή και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο προμηθευτής διατηρεί αρχείο των εγγεγραμμένων μελών και πελατών του, με σκοπό την εξυπηρέτησή τους και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του. Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail) των πελατών φυλάσσονται με επιμέλεια από την εταιρεία του προμηθευτή βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, αποκλειστικά και μόνο για εμπορικούς σκοπούς (αποστολή και προώθηση προϊόντων). Η μελλοντική σας ενημέρωση για προϊόντα δεν είναι υποχρεωτική.

Ο προμηθευτής δηλώνει ότι τα όποια προσωπικά δεδομένα χρηστών και πελατών έχει στη διάθεση του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση και επικοινωνία μαζί τους καθώς και για την ενημέρωση για τις προσφορές μας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους.

Αν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση για την χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ή επιθυμείτε διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών, παρακαλούμε ενημερώστε μας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Επιπλέον, αν επιθυμείτε κάποιο συγκεκριμένο τεχνικό μέσο ή χρονικό διάστημα επικοινωνίας μαζί μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του καταστήματος αυτού και οι ως ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του καταστήματος του προμηθευτή, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του χρήστη των σελίδων/ πελάτη και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπΆ όψιν και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφωνίας από την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και από κάθε συναλλαγή του προμηθευτή  με πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 


Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01.02.2014

IMAGE_BACK
 

© PAMALL.GR